Tin tức - Sự kiện

Cà Mau: Đầu tư Dự án khu đô thị Happy Home và chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng

(Xây dựng) – Về việc góp ý đối với dự án Khu đô thị Happy Home (Dự án) và thực hiện chuyển quyền sử dụng đất (CQSDĐ) đã đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở, vừa qua Bộ Xây dựng đã có Văn bản số 2552/BXD-PTĐT gửi UBND tỉnh Cà Mau.


Ảnh minh họa.

Dự án nằm trong khu đất 194,6607ha đã được UBND tỉnh Cà Mau thống nhất chủ trương giao cho Cty CP Đầu tư và xây dựng Đồng Tâm (Cty Đồng Tâm) thực hiện đầu tư khai thác để hoàn vốn cho dự án BT đầu tư xây dựng đường cứu hộ, cứu nạn đê biển Tây, phục vụ quốc phòng, an ninh khu vực Hòn Đá Bạc kết hợp phòng, chống cháy rừng Vườn Quốc gia U Minh Hạ tỉnh Cà Mau (đường Tắc Thủ -Vàm Đá Bạc).

Ngày 25/8/2017, UBND tỉnh Cà Mau, Cty Đồng Tâm và Cty Sài Gòn 268 (thành lập trên cơ sở hợp tác giữa Cty Đồng Tâm, Cty CP Thương mại xuất nhập khẩu Thiên Nam và Cty CP Đầu tư Hoàng Minh Anh) đã ký kết Văn bản số 89/2017/VBCP-DNDA về việc cho phép Cty Sài Gòn 268 tiếp nhận và thực hiện các quyền, nghĩa vụ của nhà đầu tư Cty Đồng Tâm đối với Dự án thành phần (Dự án Happy Home) theo quy định của Điều 31 Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 về đầu tư theo hình thức đối tác công tư.

Tuy nhiên, theo hồ sơ gửi kèm, chỉ tiêu quy hoạch cây xanh, mặt nước của Dự án còn chưa thống nhất giữa thuyết minh Dự án và các đồ án quy hoạch đã được duyệt. Cụ thể: Thuyết minh dự án quy định diện tích đất cây xanh, mặt nước chiếm 15,7%; quy hoạch chung xây dựng TP Cà Mau quy định diện tích đất cây xanh và mặt nước chiếm khoảng 25%; quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 Khu Đô thị cửa ngõ Đông Bắc quy định đất công viên, thể dục thể thao của Khu C là 27,4%, đất cây xanh, mặt nước của Khu D là 28,1% diện tích quy hoạch của từng khu; Quy hoạch phân khu 1/2000 điều chỉnh cục bộ Khu D mở rộng quy định diện tích đất cây xanh và mặt nước chiếm 19,9% diện tích quy hoạch.

Dự án Happy Home là dự án triển khai một phần quy hoạch chi tiết 1/500 khu đất 194,6607ha. Dự án có diện tích đất xây dựng nhà ở xã hội được cân đối trong tổng thể diện tích đất xây dựng nhà ở xã hội đã được quy hoạch đảm bảo 20% diện tích đất ở thuộc quy hoạch chi tiết 1/500 khu đất 194,6607ha, phù hợp với khoản 1 Điều 5 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 về Phát triển và quản lý nhà ở xã hội.

Về sự cần thiết, tính khả thi và hiệu quả đầu tư của Dự án: Dự án Happy Home là dự án hoàn vốn của dự án BT theo Hợp đồng xây dựng – chuyển giao số 01/2015/HĐBT-TTĐB đã được UBND tỉnh Cà Mau quyết định chủ trương đầu tư. Dự án được triển khai sẽ góp phần cụ thể hóa điều chỉnh quy hoạch chung thành phố, quy hoạch chi tiết khu đô thị cửa ngõ Đông Bắc TP Cà Mau; thúc đẩy quá trình đô thị hóa; phát triển cơ sở hạ tầng đô thị; xây dựng khu ở mới cho dân cư khu vực phía Bắc và phía Đông của thành phố.

Để chấp thuận đầu tư Dự án, Bộ Xây dựng đề nghị UBND tỉnh Cà Mau chỉ đạo các cơ quan liên quan và chủ đầu tư hoàn thiện các nội dung: Rà soát và hoàn chỉnh lại các chỉ tiêu về diện tích đất cây xanh, hạ tầng xã hội trong thuyết minh Dự án đảm bảo phù hợp với điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu 1/2000 Khu D mở rộng và quy hoạch chung xây dựng TP Cà Mau được duyệt. Rà soát đảm bảo tính thống nhất các chỉ tiêu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội của quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, làm cơ sở hướng dẫn chủ đầu tư hoàn thiện Dự án.

Khớp nối hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, kiến trúc cảnh quan của Dự án trong tổng thể khu vực 194,6607ha đã có quy hoạch chi tiết 1/500 được duyệt và Khu Đô thị cửa ngõ Đông Bắc TP Cà Mau, đồng thời đảm bảo việc xây dựng nhà ở xã hội đúng quy hoạch phê duyệt; bổ sung Báo cáo đánh giá tác động môi trường trình cấp thẩm quyền phê duyệt theo quy định tại Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường; Rà soát các nội dung liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của dự án, đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật về đất đai. Đề nghị cân nhắc tiến độ dự án, trường hợp cần thiết, xem xét phân kỳ đầu tư phù hợp với nguồn lực của chủ đầu tư và thực tế triển khai dự án.

Rà soát quy hoạch khu đô thị phía Đông Bắc thành phố; sớm triển khai xây dựng kế hoạch thực hiện đầu tư xây dựng Khu đô thị cửa ngõ Đông Bắc TP Cà Mau theo quy định tại Nghị định số 11/2013/NĐ-CP và Thông tư liên tịch số 20/2013/TTLT-BXD-BNV ngày 21/11/2013 của Bộ Xây dựng và Bộ Nội vụ hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 11/2013/NĐ-CP; trên cơ sở phân loại các dự án đầu tư phát triển đô thị, xem xét điều chỉnh, cập nhật Dự án vào kế hoạch triển khai thực hiện khu đô thị cửa ngõ Đông Bắc TP Cà Mau.

Dự án có quy mô lớn, diện tích 80,056ha với dân số dự kiến 13.000 người. Hiện nay, dự án đang trong giai đoạn chấp thuận đầu tư, chưa tiến hành giải phóng mặt bằng và chưa triển khai đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội. Do đó, đề nghị UBND tỉnh Cà Mau chỉ đạo chủ đầu tư xác định rõ các khu vực, diện tích cần thiết CQSDĐ đã đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở để đảm bảo mục tiêu của Dự án là một đô thị mới có bản sắc trong tổng thể không gian kiến trúc cảnh quan đồng bộ.

Bộ Xây dựng sẽ tiếp tục xem xét cho ý kiến việc CQSDĐ cho người dân tự xây dựng nhà ở đối với từng khu vực Dự án sau khi hoàn thành việc đầu tư hạ tầng thiết yếu theo quy định tại Nghị định số 11/2013/NĐ-CP và Thông tư số 20/2013/TTLT-BXD-BNV.

Chia sẻ bài viết của chúng tối qua các kênh mạng xã hội
BÀI VIẾT LIÊN QUAN